Yersiz Gümrük İdari Para Cezası Davaları Açılmasına Ve Mağduriyetlere Son

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 16.10.2018 günlü, 38007590 sayılı yazısında; Gümrük işlemlerini dolaylı temsil suretiyle yerine getiren gümrük müşavirlerinin şahıslarındaki ve gümrük müşavirlerinin bir tüzel kişilik altında faaliyette bulunması halinde tüzel kişiliğin yapısındaki değişikliklerin Gümrük Yönetmeliği’nin 563’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden bildirilmesi gereken süre olan bir haftalık sürenin başlangıç tarihi olarak şirketin ticaret sicil gazetesi yayım tarihinin esas alınmasının hukuken imkan dahilinde olduğunu belirtmiştir.

http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_2647_1539778442_3.pdf

Tüm Haberler