Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Şubat Ayı Veri Bülteni

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 2019 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ

GTS’ye göre son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 6,70 oranında artış ile 178 milyar 248 milyon dolar, ithalat ise % 10,87 oranındaki azalış ile 221 milyar 453 milyon dolar olmuştur.

• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 3,81 oranında azalarak 399 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 80,5 olmuştur. A.II. ÖTS’ye Göre Genel İhracat ve İthalat Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,46 oranında artmış, ithalat ise % 16,60 oranında azalmıştır.

2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;  İhracat, % 3,46 artarak 13 milyar 603 milyon dolar,  İthalat, % 16,60 azalarak 15 milyar 793 milyon dolar,  Dış ticaret hacmi, % 8,38 azalarak 29 milyar 396 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayındaki 5 milyar 789 milyon dolar seviyesinden % 62,17 oranında azalarak 2 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 86,1 olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Şubat ayında % 69,4 iken, 2019 yılı Şubat ayında % 86,1 olarak gerçekleşmiştir.

ÖTS’ye göre son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 6,23 oranında artış ile 169 milyar 158 milyon dolar, ithalat ise % 11,85 oranındaki azalış ile 214 milyar 53 milyon dolar olmuştur.

• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 4,69 oranında azalarak 383 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 79,0 olmuştur. B.I. GTS’ye Göre Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre İhracat ve İthalat En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.

2019 yılı Şubat ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Hammadde (ara mallar)” (6 milyar 795 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (5 milyar 715 milyon dolar) ve “Yatırım (sermaye) malları” (1 milyar 748 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

https://ticaret.gov.tr/data/5c7ce1d113b876127814b71f/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20S%CC%A7ubat%20Ay%C4%B1%20Veri%20Bu%CC%88lteni.pdf

Tüm Haberler