Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Ocak Ayı Veri Bülteni

 T.C. TİCARET BAKANLIĞI   2019 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ
DIŞ TİCARET, TİCARET, ESNAF ve KOOPERATİFLERE İLİŞKİN  GEÇİCİ İDARİ VERİLER
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER
Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; “Genel Ticaret Sistemi (GTS)”
ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve
çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas
alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır. 
 
 
Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS’ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin de dahil olduğu 74 ülke ÖTS ile dış ticaret verilerini açıklamaktadır.  AB ülkelerinin genellikle ÖTS’yi
tercih ederken, İngiltere başta olmak üzere bazı AB ülkeleri ile beraber, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, 
G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS’yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS’yi benimsemekle
birlikte ham petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz dış ticaretini GTS esaslarına göre oluşturmaktadır. Ülkelerin
çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte her 2 sisteme göre de veri üretilebilmektedir. TÜİK 2013
yılından itibaren kayıtlarını gem ÖTS hem GTS’ye göre tutmakta, ancak sadece ÖTS verilerini açıklamaktadır.
Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS sistemini kullanmaktadır.
 
Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayı itibariyle, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük
ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başlıyoruz.
Biz Bakanlık olarak 2019 yılı verilerini hem ÖTS hem de GTS olarak vermeye başlayacağız. 
 
A. DIŞ TİCARET VERİLERİ 
A.I. ÖTS’ye Göre Genel İhracat ve İthalat
Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,93 oranında artmış, ithalat ise % 27,01 oranında azalmıştır.
 
2019 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre;  İhracat, % 5,93 artarak 13 milyar 171 milyon dolar,  İthalat, % 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar,  Dış ticaret hacmi, % 14,95 azalarak 28 milyar 880 milyon dolar olmuştur.
           T.C. TİCARET BAKANLIĞI   2019 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ
Ocak ayında dış ticaret açığımız 9 milyar 98 milyon dolardan 2 milyar 538 milyon dolara gerilemiştir.
Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Ocak ayındaki 9 milyar 98 milyon dolar seviyesinden % 72,08 oranında azalarak
2 milyar 538 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 83,85 olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Ocak ayında % 57,77 iken, 2019 yılı Ocak ayında % 83,85 olarak gerçekleşmiştir.

https://ticaret.gov.tr/data/5c57ec0a13b876153c02b83f/2019%20Yılı%20Ocak%20Ayı%20Veri%20Bülteni.pdf

   

Tüm Haberler