Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Mart Ayı Veri Bülteni

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 2019 YILI MART AYI VERİ BÜLTENİ

DIŞ TİCARET, TİCARET, ESNAF ve KOOPERATİFLERE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER

Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride yayımlanmaktadır: “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi’nde (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde yer almaktadır. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.

Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS’ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. Türkiye’nin de dâhil olduğu 74 ülke ÖTS ile dış ticaret verilerini açıklamaktadır. AB ülkelerinin genellikle ÖTS’yi tercih ederken, İngiltere başta olmak üzere bazı AB ülkeleri ile beraber, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS’yi kullanmaktadır.

Fransa ve İtalya ise ÖTS’yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her 2 sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS’yi kullanmaktadır.

2019 yılı itibariyle, dış ticaret istatistikleri hem Genel Ticaret Sistemine göre, hem de Özel Ticaret Sistemine göre analiz edilerek açıklanmaktadır.

2019 yılı Mart ayına ilişkin dış ticaret verileri Bakanlığımız idari kayıtlarından, diğer dönemlere ilişkin veriler ise Bakanlığımız ve TÜİK ile ortaklaşa hazırlanarak TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi dış ticaret verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Diğer taraftan, GTS ve ÖTS kapsamındaki Resmi Dış Ticaret İstatistikleri, her ayın son iş günü TÜİK’ in resmi internet sayfasından kamuoyuna duyurulmaktadır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 2019 YILI MART AYI VERİ BÜLTENİ

I. DIŞ TİCARET VERİLERİ I.I.A. GTS’ye Göre Genel İhracat ve İthalat Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,50 oranında artmış, ithalat ise % 17,81 oranında azalmıştır.

2019 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;  İhracat, % 0,50 artarak 16 milyar 334 milyon dolar,  İthalat, % 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolar,  Dış ticaret hacmi, % 10,08 azalarak 34 milyar 633 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Mart ayındaki 6 milyar 11 milyon dolar seviyesinden, % 67,30 oranında azalarak 1 milyar 966 milyon dolar seviyesine düşmüştür. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 89,3 olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Mart ayında % 73,0 iken, 2019 yılı Mart ayında % 89,3 olarak gerçekleşmiştir. 

http://risk.ticaret.gov.tr/data/5c666440ddee7d06d4bed6d9/2019%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Mart%20Ay%C4%B1%20Veri%20B%C3%BClteni.pdf

Tüm Haberler