-Ticaret Uzmanı Gonca İNAN'ın "Konkordato Uygulanmasının Yeniden Yapılandırılan Gümrük Alacaklarının Taksit Ödemelerine Etkisi" İsimli Çalışması (Gümrük ve Ticaret Dergisi 18'inci sayısı sahife 96-103)

-7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında 2019/42 Sayılı Genelge

-7190 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Dair Kısa Bir Değerlendirme

-YYS Sertifikası Sahibi Firma Yükümlülükleri, YYS Statüsünün Devamlılığı, YYS Yükümlülüklerinin İzlenmesi ve Sonradan Kontrol Faaliyetleri Hakkında Notlar

-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hakkında Kısa Notlar

-Firmalarca Sonradan Kontrol Denetimi Faaliyeti Öncesi Danışmanlık Hizmeti Desteği Alınmalı Mı ?

-Gümrük İdaresinde Etkin ve Etkili Risk Analizi Çalışmalarında Veri Madenciliği Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

-Gümrük ve Ticaret Uzmanı Aliye ÖZTÜRK'ün "Veri Madenciliği ve Türk Gümrük İdaresine Getirecekleri" isimli Çalışması

-Vergi Affı Gümrük Rehberi

-Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği'nin Gümrük ve Ticaret Dünyası İsimli Dergisinin 98.Sayısı

-Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği'nin Gümrük ve Ticaret Dünyası isimli Dergisinin 97.Sayısı

-Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği’nin  Gümrük ve Ticaret “Uzman Görüş” İsimli Dergisinin 47.sayısı

-Gümrük ve Ticaret Uzmanı Aliye ÖZTÜRK’ün “ İthalat, İhracat ve Gümrük Suçlarında Risk Analizi Teknikleri”  Konulu Uzmanlık Tezi 

-Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr.Erkan ERTÜRK’ün “Customs 3.0 Dönemi” İsimli Makalesi

-Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Dr. Çoşkun ŞENOL’un “Örnek ve Açıklamalar Işığında İstisnai ve Tamamlayıcı Kıymet Beyanı” İsimli Makalesi

-Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirme

-Ticaret Bakanlığı Çalıştayı Ve Çalıştay Sonuç Raporu Hakkında Notlar