KURUCU ORTAKLAR


Mustafa YUNAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Lisans ve aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans mezunu olup,  Ticaret Bakanlığında yaklaşık 30 yıllık hizmetinin 10 yılı aşkın bir süresi Gümrük ve Ticaret Müfettişi (Gümrük Kontrolörü) olarak devamında ise idari yönetim kademesinde geçen görevi sonrasında emekliliğini müteakiben Gümrük Müşavirliği İzin Belgesini alarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Aynı zamanda, İzmir Yeminli Mali Müşavirleri Odasına kayıtlı olarak Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu resmi siciline kayıtlı olarak Bağımsız Denetçi Belgesine haiz bulunmakta ve Adalet Bakanlığı İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu listesine kayıtlı Gümrük ve Dış Ticaret Temel uzmanlık alanında Bilirkişidir.

Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelişimi konulu yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (1992), Avrupa Birliği Mevzuatında Gümrük Rejimleri ve Gümrük Rejim Beyanları isimli Ortak Kitabı (Gümrük Kontrolörleri Derneği Yayını, 1994), Gümrük İdarelerindeki Temel Süreçlere İlişkin İş Akışları El Kitabı (Ortak), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yayını 2017) mevcuttur.Metin DİKMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, sonrasında ise İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Enstitüsü (İşletme MBA) Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programından “Gümrüklerde Risk Yönetimi” konulu dönem projesini başarı ile tamamlayarak  mezun olmuştur.

Yaklaşık otuz yıllık Gümrük Müşavirliği mesleki tecrübesinin son 7 yılını Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı olarak geçirmiş ve halen bu görevi sürdürmektedir

Ayrıca,  Adalet Bakanlığı İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu listesine kayıtlı Gümrük ve Dış Ticaret Temel uzmanlık alanında Bilirkişidir.