2M YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ETİK ANLAYIŞI
2M A.Ş.’nin kuruluş amacı ve mesleki faaliyetleri nedeniyle kamu adına iş ve işlemleri yürüttüğünün farkındalığı olarak, Kamu kurumları için öngörülen etik değer anlayışını benimsemeyi ve bu anlayışa uygun bir görev ve çalışma yaşamını sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu anlayışla, 2M A.Ş.’nin gerçekleştireceği tüm iş ve işlemlerde; yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde, adalet duygusuna, objektif dürüstlüğe, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren durumları ortadan kaldırmaya yönelik hem kamu kurumlarının hem de hizmet alanın güvenini kazanmayı benimsemiştir.

2M Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği gerçekleştireceği iş ve işlemlerde; bir taraftan kamu yararını gözetirken, diğer taraftan hizmetten yararlananların talep ve ihtiyacını göz ardı etmeyen bir hizmet anlayışla, hizmet sonucuna odaklı ve hesap verilebilirlik olarak ifade edilebilecek evrensel normları esas alarak, gerek personel istihdamında, gerekse hizmet alacakların seçiminde bu normlara uygun davranılmaktadır.
2M A.Ş. TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası danışmanlığı hizmetleri.
 • YYS ve OKSB sistemlerinin tanıtılması
 • Firma için YYS sistemi gerekli mi?, OKSB firma için yeterli mi? Ön incelenmesi.
 • YYS için yapılması gereken yatırımın tespiti ve getirisiyle karşılaştırılması.
 • YYS süreç başlangıç toplantısının yapılması. Firma nezdinde Koordinatör ataması talep edilmesi.
 • Ek:2 Soru Formunun doldurulmaya başlanması
 • İdari işler, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Dış Ticaret, Gümrükleme, Depolama, Lojistik, Departmanlarıyla görüşülmesi.
 • Soru 2 formu, Ekleri ve YYS başvuru evraklarının hazırlanması
 • Firmanın YYS başvurusu için alması gereken eğitimlerin verilmesi.
 • Bölge Müdürlüğüne YYS başvurusunun yapılması, ve dosyanın takip edilmesi
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde dosyanın takip edilmesi
 • Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin YYS İncelemesi aşamasında firmaya destek verilmesi
 • YYS’nin sürekliliğinin sağlanması için yıllık ve yıl içinde gerekli denetimlerin yapılması ve eğitimlerin verilmesi
 • YYS Sertifikası kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporlarına bağlanması