2M A.Ş. KURULUŞU
2M A.Ş. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. ve 226. maddeleri ile 7/10/2009 tarihli, 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 574. maddesine istinaden hazırlanan 6 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) kapsamında  Ticaret Bakanlığı ile İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı ve İzmir Ticaret Odasına kayıtlı olarak kurulmuştur. Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen tespit işlemlerini, diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemine yönelik olarak verilen görevleri yerine getirmek, gerekli tespit sözleşmeleri yapmak, gerekli ön incelemeleri ve araştırmaları yapmak, yetki verilen konulara ilişkin tüm tespit işlemlerini yerine getirmek, tespit raporlarını düzenlemekle yetkili bulunmaktadır. Firmamız ayrıca amaç ve konuları kapsamında gümrük ve dış ticaret dâhil her türlü danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Özel sektör, kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere doğrudan eğitim, seminer, konferans, sempozyum şeklinde her türlü organizasyonu yapmakta, İzmir Alsancak’taki merkez ofisimiz ve hizmet verdiğimiz firmalarımızın tesislerinin bulunduğu Aliağa’daki ofislerimizde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirimiz gözetiminde hizmet sürdürülmektedir.
MİSYONUMUZ
Toplam kalite anlayışı içerisinde yasal mevzuata uygun biçimde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak beklentileri en üst seviyede karşılamak.  Teknoloji imkanlarından istifade ederek hızlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmak. Modern yönetim sistemlerini benimseyip, kaliteli ve güvenilir kadrolar ile hayata geçirmek.
VİZYONUMUZ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği firmamız kuruluş felsefesine uygun olarak hizmet erbabını hızlı ve doğru bir biçimde bilgilendirerek olası maliyet, zaman ve işgücü kayıplarına engel olmak, hızlı ve etkin çözümler sunmak suretiyle sektörün önünü açıp gelişimine katkıda bulunmaktır.