Etik Anlayışımız
2M A.Ş.’nin kuruluş amacı ve mesleki faaliyetleri nedeniyle kamu adına iş ve işlemleri yürüttüğünün farkındalığı olarak, Kamu kurumları için öngörülen etik değer anlayışını benimsemeyi ve bu anlayışa uygun bir görev ve çalışma yaşamını sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu anlayışla, 2M A.Ş.’nin gerçekleştireceği tüm iş ve işlemlerde; yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde, adalet duygusuna, objektif dürüstlüğe, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren durumları ortadan kaldırmaya yönelik hem kamu kurumlarının hem de hizmet alanın güvenini kazanmayı benimsemiştir.

2M Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği gerçekleştireceği iş ve işlemlerde; bir taraftan kamu yararını gözetirken, diğer taraftan hizmetten yararlananların talep ve ihtiyacını göz ardı etmeyen bir hizmet anlayışla, hizmet sonucuna odaklı ve hesap verilebilirlik olarak ifade edilebilecek evrensel normları esas alarak, gerek personel istihdamında, gerekse hizmet alacakların seçiminde bu normlara uygun davranılmaktadır