Antrepolarda Götürü Teminat Uygulaması Ertelendi

Ticaret Bakanlığınca 31 Ekim 2020 Tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile  30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi değiştirildi.Yapılan değişiklik ile 1/11/2020 de yürürlüğe girecek olan Antrepo İşleticilerinin Götürü Teminat Usulünden faydalanması sağlayan Yönetmelik 31/12/2020 tarihine ertelendi.

Ertelen madde ise;

Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebileceği, Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacağı,

Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacağı,

a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.

b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 1.000 m²’ye tamamlanır).

c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 2.000 m³’e tamamlanır).

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

Hükümlerini içeriyor.

 

 

Tüm Haberler